Centrum Chemii w Małej Skali (a właściwie Centrum techniki eksperymentu w małej skali) to zespół naukowo-dydaktyczny związany z uczelnią wyższą zajmujący się popularyzacją chemii i dydaktyki chemii.

Aktin to firma z 25-letnią historią. Nasz zespół tworzy szkołę przyszłości. Projektujemy przyjazne, ergonomiczne i nowoczesne pracownie, wprowadzamy do edukacji najnowsze technologie.

Copyright © 2023 aktyn.pl